Vøra Camping

Generelle ordensregler for Vøra Camping

 • Innkjøring på plassen: Siste innkjøring er kl. 23.00.
 • Utsjekk: Det er utsjekk kl.12.00, dersom det er ønske om å stå lenger vennligst kontakt driver. Utsjekk hytter kl. 11.00
 • Natt ro: Kl. 23.00 skal det være stille, husk at det sover gjester i telt.
 • Alkohol: Vøra camping er en familiecamping, så stikkordet er måtehold.
 • Brannvern: Alle vogner og bobiler skal ha 6 kg brannapparat samt røykvarsler i vogn, bobil og fortelt.
 • Strøm: Det skal kun benyttes 1 kontakt fra strømsøyle og kabelen må være minst 2,5mm godkjent for utebruk.
 • Priser: Se priser.
 • Søppel: Bruk container ved sanitærbygg.
 • Tømming av toalett: Toalett beholder tømmes i anvist rom på sanitæranlegg.
 • El bil: Lading av El/Hybrid bil er ikke tillatt.

Driver har eiers rett til avvisning ved brudd på «Generelle ordensregler for Vøra camping».

Avtale for sesonggjester:

 • Sesonggjester plikter å lese samt følge disse retningslinjer.
 • Sesonggjester skal også følge generelle ordensregler.
 • Sesongen varer fra 1 mai til 1 september.
 • Plassen skal være ryddig ved sesongslutt. Platting stables på avtalt plass. Dersom sesonggjest ikke skal tilbake til Vøra Camping skal alt utstyr fjernes fra plassen. Sesonggjest godtar å måtte betale dersom dette ikke blir overholdt.
 • Plattinger: Plattinger skal ikke være større enn forteltet. Bruk av øvrig areal må avtales med driver.
 • Parkering: det skal bare være en bil pr. plass inne på campingområdet.
 • Salg av vogn: Det er ikke mulig å selge vogn med plass på Vøra. Dersom dette temaet skulle bli aktuelt så kontakt driver.
 • Strømkabel: Strømkabel skal være 3×2,5 mm og jordet. Det er bruker som er ansvarlig for at dette er i forskriftmessig stand.
 • Brannvern: Det skal fylles 2 bøtter med vann, disse plasseres under vogna ved hjulet. Bruker skal påse at disse til enhver tid er fulle med vann. Det påbudt med røykvarsler i alle vogner og fortelt. Avstand mellom vogner, fortelt, plattinger skal være 4 meter.
  Alle vogner og bobiler skal ha 6 kg brannapparat samt røykvarsler i vogn, bobil og fortelt. Propanledninger skal være i henhold til Norsk lov.
 • Ro på plassen: Det skal være ro på plassen 23.00.
 • Driver har eiers rett til å bortvise sesonggjest og vogn ved brudd på «Avtale for sesonggjester» eller «Generelle ordensregler».

Vi på Vøra camping ønsker dere et fint opphold!